×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
 
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนตำบลเชียงบาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 http://www.phayao.go.th/2021/popup.html
และขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในตำบลเชียงบาน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
ไม่พบฟีด