×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่(ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานประมงอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0307/ว595 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 
ไม่พบฟีด