อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาค 1/2564 ตามหนังสือสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดพะเยา ที่พิเศษ/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564