องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานร่วมกับอำเภอเชียงคำ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนตำบลเชียงบานและทุ่งผาสุข ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ บริษัท เจ เค ชนาธาร จำกัด ได้ร่วมประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาการสูบน้ำและกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน บริษัท เจ เค ชนาธาร จำกัด ในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด