×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0023.9/ว1351 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2564 รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ค่ะ
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/10/26282_1_1634181572005.pdf?time=1634847401105&fbclid=IwAR17UC3Fx7t-9d0cv8oPvJ7qFfstPVGo6E_h8fo4K3KJNC9yUsMAFJq1h8g
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด