×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 อบต.เชียงบาน นำโดยนายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเชียงบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล" ร่วมกับ กศน.ตำบลเชียงบานและ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล และได้รับเกียรติจาก ด.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นตาล มาเป็นวิทยากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด